Pokhari Pin Code (Chamoli)

Pokhari, Chamoli Pin code and Post Office List

Village Name Pincode
Airas 246446
Ali 246446
Alishan 246449
Amdali 246429
Amrapuri 246473
Amthala 246446
Antari 246473
Bagar 246446
Bagwan 246449
Baishori 246473
Bajura 246446
Bajura Talla 246446
Bamoth 246429
Bandarmai 246473
Bangthal 246473
Bankandi 246473
Bankhuri 246473
Bansbara 246473
Bareth 246473
Baskandi Kandai 246449
Bastradhar 246473
Baub Malla 246429
Baub Talla 246429
Baunji 246429
Bavita 246446
Bengad Malla 246473
Bengad Talla 246473
Bhaduda 246449
Bhandar 246473
Bhanwari 246473
Bharaipur 246449
Bhelkudi 246446
Bhikauna 246473
Bhingargaon 246473
Bhoor 246442
Bhulkana 246473
Bina Malla 246473
Bina Talla 246473
Binayakdhar 246473
Bingar 246473
Birsain 246473
Brahamanthala 246473
Brahmankhal 246429
Bunkhura 246473
Chakhal 246446
Chamithi 246473
Chamkhola 246473
Chamshil 246473
Chandanikhal 246473
Chaundi 246473
Chaura 246473
Chauri Dewar Khal 246473
Chemwara 246473
Chhandoli 246429
Chopara 246473
Danda 246446
Danda 246473
Danda Gair 246473
Dando 246473
Dang Dhar 246429
Debena 246442
Devar 246473
Devar Palla 246473
Devasthan 246473
Devidhar 246442
Devikhet 246473
Devnagar 246473
Dhamak 246473
Dhang 246473
Dhargaon 246429
Dhargaur 246473
Dharwa 246473
Didoli 246446
Diwangaon 246429
Donka 246446
Dungar 246473
Gadedi 246473
Gadkhet 246473
Gaduna 246429
Gajed 246449
Garkot 246473
Ghatmora 246429
Girsa 246446
Godali 246473
Godi Giwala 246442
Govindbagar 246446
Gugli 246473
Guleth 246473
Guniyala 246473
Guniyalkhal 246473
Gura 246473
Guram 246473
Hanj 246446
Hanoli Bazar 246473
Hapla 246473
Harishankar 246473
Ijjar 246473
Jaibara 246473
Jaikhandi 246473
Jakhera 246473
Jakhmala 246473
Jalkhanda 246446
Jaurasi 246473
Jhiloti 246446
Jilasu 246446
Kafalpani 246449
Kalsir 246473
Kamad 246446
Kanakchauri 246442
Kanda 246429
Kandai 246446
Kandai 246473
Kandai Khola 246473
Kandari Gaon 246446
Karchhuna 246429
Karchhuna Malla 246429
Karchhuna Talla 246429
Kedarkhal 246429
Khadi 246429
Khal 246429
Khalbajetha 246473
Khalinka Deep 246473
Khalisain 246446
Khanna 246473
Khanni 246473
Khansari 246473
Khansu 246473
Kharki 246473
Khas Khal 246429
Kholai 246473
Khunagad 246429
Kimgar 246473
Kimkholi 246473
Kimotha 246473
Kolan 246446
Kolara 246446
Kujasu 246473
Kulandi 246473
Kulani 246473
Kumera 246429
Kunjapani 246429
Kweenthi 246429
Kyarkhu 246429
Langali 246446
Likhwari 246446
Madhavanagar 246473
Mahandhar 246473
Maheshnagar 246473
Maithana 246446
Maithana 246473
Majyadi 246473
Malkoti 246473
Malrigair 246473
Marhar 246473
Masauli 246473
Masoli 246473
Mast Gaon 246446
Mayani 246473
Mayapur 246473
Meyoli 246473
Mohankhal 246473
Molfhata 246473
Mulalnagar 246449
Nag 246429
Nagdhar 246473
Nagtoli 246446
Nail 246446
Nail 246449
Nail 246473
Nakholiyana 246473
Nalgunga 246473
Nandaghat 246473
Naugadhi 246446
Nauli 246473
Nautha 246473
Nigoli 246446
Okhaligair 246473
Pab 246473
Paduli 246449
Paidula 246473
Paini 246446
Paini Palli 246446
Paini Walli 246473
Pan Laga Vishal 246473
Panai 246446
Parkhola 246429
Parwatipur 246473
Pati 246473
Pithatoli 246473
Pogatha 246442
Pokhari Nagnath 246473
Punjala 246429
Raduwa 246473
Rano 246429
Rano Malla 246429
Ranoun 246429
Rashara 246473
Raunthala 246429
Rauta 246473
Ravikoti 246473
Roopnagar 246473
Sakanipani 246473
Salna 246473
Salna Malla 246473
Salna Talla 246473
Salur 246446
Samlasu 246473
Sangaur 246449
Sankari 246449
Sarana 246446
Sarana Malla 246473
Sarmola 246429
Sarna 246446
Sat Bhaya kot 246473
Satiyana 246473
Satur 246446
Sedeli 246473
Sella 246473
Sem 246446
Sem 246449
Sepana 246473
Sera 246473
Serou 246473
Shyaltari 246473
Silgair 246429
Simkholi 246473
Sinau Palla 246473
Siropani 246449
Siwai 246446
Siwai Malla 246446
Siwai Talla 246446
Sora Mangra 246473
Sour 246473
Srigad 246473
Sugi 246429
Sukhsari 246429
Tali 246473
Tamondi 246473
Tankhet 246473
Thalabair 246473
Thalgad 246473
Toli 246429
Tonda 246446
Tonji 246473
Trishula 246449
Udaipur 246473
Udamanda 246473
Uttaraun 246446
Uttarsu 246446
Valli 246473
Vishal 246473